НОВОКАЇНОВI БЛОКАДИ
Вагосимпатична блокадаМал. 1.1. Положення хворого при виконаннi блокади.


Мал. 1.2. Мiсце для введення новокаїну.

Мiжреберна блокадаМал. 1.3. Схематичне зображен ня паравертебральної провiдникової блокади.


Мал. 1.4. Методика блокади мiжреберного нерва в дiлянцi перелому.


Можливi ускладнення при виконаннi новокаїнових блокад