Медицина

ТРАХЕОЦЕНТЕЗ I МIКРОТРАХЕОСТОМIЯ

ТРАХЕОЦЕНТЕЗ I МIКРОТРАХЕОСТОМIЯМал. 1.8. Анестезiя шкiри i пiдшкiрної клiтковини (положення — сидячи).


Мал. 1.9. Пункцiя трахеї i анестезiя трахео-бронхiального дерева (положення — сидячи).


Мал. 1.10. Трахеоцентез (положення — лежачи).


Мал. 1.11. Введення катетера в просвiт трахеї (положення — лежачи).


Мал. 1.12. Фiксацiя катетера до шкiри.


Мал. 1.13. Накладання пов'язки.


Можливi ускладнення при виконаннi манiпуляцiї

Oddsei - What are the odds of anything.