Медицина

ДРЕНУВАННЯ ПЛЕВРАЛЬНОЇ ПОРОЖНИНИ

ДРЕНУВАННЯ ПЛЕВРАЛЬНОЇ ПОРОЖНИНИМал. 1.24. Мiсцеве знечулення: 1) шкiра; 2) пiдшкiрна клiткови на; 3) мiжребернi м'язи; 4) ребро; 5) судинно-нервовий пучок; 6) парiетальна плевра.


Мал. 1.25. Розрiз шкiри i пiдшкiрної клiтковини: 1) дренування в VII мiжребер'ї по задньо-аксiлярнiй лiнiї; 2) дренування в II мiжребер'ї по середньоключичнiй лiнiї.


Мал. 1.26. Схематичне зображен ня введення троакара в плевральну порожнину.


Мал. 1.27. Введення дренажної трубки через канюлю троакара.


Мал. 1.28. Дренування за допомогою затискувача.


Мал. 1.29. Дренажна трубка з пiдключеним клапаном Бюлау зафiксована до шкiри.


Можливi ускладнення при дренуваннi плевральної порожнини

Oddsei - What are the odds of anything.