А    Б 

Рис. 1.1.17. Скенування легень:

А - варiант норми.
Б - центральний рак правої легенi з ателектазом нижньої долi.