А1    А2    А3   Б1    Б2    Б3   Рис. 1.3.5. Операцiї при дивертикулах стравоходу.


Доступи:

А1 — шийний злiва при дивертикулi Ценкера;
А2 — передньобокова торакотомiя в IV мiжребер’ї справа при бiфуркацiйних дивертикулах;
А3 — передньобокова торакотомiя в VII мiжребер’ї злiва при епiфренальних дивертикулах.

Етапи операцiї:

Б1 — видiлення дивертикула;
Б2 — прошивання апаратом бiля його основи;
Б3 — зашивання м’язової оболонки над лiнiєю швiв.