Шпитальна хірургія
 
 
За  редакцією:
Ковальчука Л.Я.
Спіженка Ю.П.
Саєнка В.Ф.
Книшова Г.В.
Ничитайла М.Ю.
 
УКРМЕДКНИГА
1998
ТЕРНОПІЛЬ 

Л.Я.Ковальчук, Ю.П.Спіженко, В.Ф.Саєнко та ін. 
 Шпитальна хірургія - Тернопіль.:”УКРМЕДКНИГА”, 1998.- 456 с.: іл.150. ISBN 966-7364-02-X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сучасні вимоги до підготовки лікарів ставлять завдання освоєння ними багатьох медичних предметів, серед яких хірургія займає одне з чільних місць. У підручнику інтегровано знання провідних хірургів і науковців більшості медичних вузів і хірургічних НДІ України, подано сучасні погляди на клінічний перебіг, діагностику і лікування хірургічних захворювань. Значне місце у ньому відведено новітнім технологіям, що використовуються медициною в діагностиці та лікуванні хворих. 
Зміст підручника відповідає програмі з шпитальної хірургії,  затвердженій МОЗ України. Виклад матеріалу структурований із чітким виділенням основних розділів, симптомів, методів діагностики, диференціальної діагностики, ускладнень, тактики і методів хірургічного лікування. На думку авторів така структура підручника буде сприяти кращому засвоєнню знань студентами. 
Підручник  розрахований на студентів старших курсів медичних вузів ІІІ-ІV рівнів акредитації. 
 
 
 
 
 
 

ISBN 966-7364-02-X                  © УКРМЕДКНИГА 1998
 
 
 


 

 Автори: 

Беденюк А.Д., кандидат мед. наук, доцент клініки шпитальної хірургії з курсу абдомінальної хірургії Тернопільської медичної академії; 
Вардинець І.С., кандидат мед. наук,  головний лікар Тернопільської районної лікарні; 
Велігоцкий М.М., доктор   мед. наук,   професор, зав. клінікою торакоабдомінальної хірургії  Харківського  інституту  удосконалення лікарів, лауреат Державної премії України; 
Венгер І.К., доктор  мед. наук, професор клініки шпитальної хірургії з курсу судинної хірургії Тернопільської медичної академії; 
Грубник В.В., доктор мед. наук, професор, зав. клінікою шпитальної хірургії  Одеського  медичного  університету,  лауреат Державної премії України; 
Гусак О.М., асистент клініки шпитальної хірургії з курсу проктології Тернопільської медичної академії; 
Дейкало І.М., кандидат мед. наук, доцент  клініки  загальної хірургії Тернопільської медичної академії; 
Дзюбановський І.Я., доктор мед. наук, професор, зав.клінікою ФПО хірургії Тернопільської медичної академії; 
Дрижак В.І., доктор мед. наук, професор, зав. клінікою онкології Тернопільської медичної академії; 
Дрюк М.Ф., доктор мед. наук, професор,  зав. відділом мікросудинної хірургії Киівського НДІ клінічної і еспериментальної хірургії заслужений діяч науки, лауреат Державної премії; 
Захаров В.П., кандидат мед.наук, доцент Тернопільської медичної академії; 
Зіньковський М.Ф., доктор мед. наук, професор, член-кореспондент Академії медичних  наук  України,  зав.  відділенням  вроджених  вад серця Київського інституту сердцево-судинної хірургії, лауреат Державної премії України; 
Кімакович В.Й., доктор  мед. наук, доцент, головний лікар Львівського обласного діагностичного центру; 
Кіт О.М.,  доктор  мед. наук,  професор; 
Книшов Г.В.,   доктор  мед. наук,  професор,  академік АМН України, директор     Київського інституту серцево-судинної хірургії. Лауреат Державної премії України; 
Ковальчук Л.Я., доктор   мед. наук,   професор,   ректор Тернопільської медичної академії, зав. клінікою шпитальної хірургії Тернопільської медичної академії, заслужений діяч науки і техніки України; 
Ковальчук О.Л., кандидат   мед. наук, завідувач відділення лапароскопічної хірургії Тернопільської центральної районної лікарні; 
Коморовський Ю.Т., доктор мед. наук, професор клініки шпитальної хірургії Тернопільської медичної академії; 
Концевий О.О., зав. відділом абдомінальної хірургії  Тернопільської обласної клінічної лікарні; 
Корчинський Й.Ю., кандидат    мед. наук,    асистент   клініки шпитальної хірургії з курсу проктології Тернопільської медичної академії; 
Курко В.С., доктор   мед. наук, професор; 
Максимлюк В.І., кандидат мед. наук, доцент клініки шпитальної хірургії  з курсу  абдомінальної  хірургії Тернопільської медичної академії; 
Мальований В.В., кандидат мед. наук, доцент клініки шпитальної хірургії з курсу торакальної хірургії Тернопільської медичної академії; 
Мітюк І.І., доктор  мед.наук,  професор,  зав. клінікою шпитальної хірургії Вінницького медичного університету; 
Мороз Г.С., доктор  мед. наук, професор клініки онкології Тернопільської медичної академії; 
Ничитайло М.Ю., доктор  мед. наук, професор, зав. відділом хірургії печінки і жовчних шляхів  інституту клінічної та експериментальної хірургії АМН України; 
Поліщук В.М., доктор  мед. наук, доцент, начальник управління охорони здоров’я рівенської облдержадміністрації, головний лікар Рівненського обласного діагностичного центру, зав. кафедрою діагностики і інформатики факультету удосконалення лікарів Тернопільської медичної академії, заслужений лікар України; 
Саєнко В.Ф., доктор  мед. наук, професор, чл.-кор. НАН і АМН України, директор Київського НДІ клінічної і експериментальної хірургії, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії; 
Сітар М.Л., доктор мед. наук, професор, зав.  відділенням  набутих  вад серця Київського інституту сердцево-судинної хірургії, лауреат Державної премії України; 
Спіженко Ю.П., доктор мед. наук, академік АМН України, президент асоціації фармакологів України; 
Сухарєв І.І., доктор  мед. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат державної премії України; 
Урсуленко В.І., доктор мед. наук, зав. відділенням хірургічних методів лікування коронарної недостатності, лауреат Державної премії України; 
Шевченко С.І., доктор мед. наук, професор, зав. клінікою факультетської хірургії Харківської медичної академії; 
Шевчук М.Г., доктор    мед. наук, професор,  зав. клінікою шпитальної хірургії Івано-Франківської медичної академії; 
Шідловський В.О., доктор мед. наук, зав. клінікою факультетської хірургії Тернопільської медичної академії; 
Шкробот В.В., кандидат мед. наук, заст. головного лікаря з хірургії Тернопільської обласної клінічної лікарні; 
Ярема І.В., доктор    мед. наук,   професор,   зав. клінікою шпитальної хірургії Московського медичного стоматологічного інституту, головний лімфолог Російської  Федерації; 
Підрозділ “Патоморфологія” написаний доктором мед. наук, професором, зав. кафедрою патанатомії Я.Я.Боднаром; 
Консервативна терапія до розділу “Хірургія живота описана доктором мед. наук, професором, зав. клінікою терапії ФПО Є.М.Стародубом.