Мал. 8.   М'язи тазового дна під час прорізування голівки (поверхневі м'язи усунені)

       
1. Голівка; 2. M. Constrictor cuni; 3. M. Levator ani; 4. M. Gluteius maximus; 5. Anus; 6. M.Sphincter ani externus