Мал. 28.   Вимірювання висоти стояння дна матки стрічкою