Мал. 46.   Визначення передлеглої частини плода двома руками одночасно