Мал. 103.   Схема прорізування голівки при передньому виді