Мал. 104.   Схема прорізування голівки при задньому виді