Мал. 109.   "Лінія головної кривини" плода при передньому виді відповідає провідній осі таза (за С.Д. Міхновим)