Мал. 110.   "Лінія головної кривини" плода при задньому виді не відповідає провідній осі таза (за С.Д. Міхновим)