Мал. 134.   Способи втиснення голівки в малий таз:
1 - І спосіб; 2 - ІІ спосіб; 3 - ІІІ спосіб; 4 - ІV спосіб