Мал. 136.   Принцип вставлення еліпсоідного тіла в трубку меншого діаметра (за Зельгеймом)