Мал. 199.   Виконання різних етапів робочих тракцій порожнинних щипців Н.А. Цов'яновим (малюнки з фото Е.В. Бутакова)