Мал. 276.   Нормалізація членорозташування плода після зовнішнього повороту плода (за Б.А. Архангельським)