Мал. 303.   Введення руки в матку і захоплення голівки плода (за С.Я. Бояркіним)