Мал. 305.   Відведення голівки плода до дна матки, сідниць - до таза породіллі (за С.Я. Бояркіним)