Мал. 339.   Ротація тулуба плода і натискання над лобком при дистоції плечиків (за В.Н. Запорожаном, М.Р. Цегельським)