Мал. 341.   Звільнення задньої ручки при дистоції плечиків (за В.Н. Запорожаном, М.Р. Цегельським)