Медицина

ШИЯ. ЩИТОВИДНА ЗАЛОЗА.


Рис.13. Сканограма щитовидної залози. Дифузний токсичний зоб.

Oddsei - What are the odds of anything.