Медицина

ШИЯ. ЩИТОВИДНА ЗАЛОЗА.


Рис.14. Сканограма щитовидної залози. Рівномірне, помірне накопичення ізотопа.

Oddsei - What are the odds of anything.