Медицина

ШИЯ. ЩИТОВИДНА ЗАЛОЗА.


Рис.20. Сканограма щитовидної залози. Холодний вузол.

Oddsei - What are the odds of anything.