Медицина

ШИЯ. ЩИТОВИДНА ЗАЛОЗА.


Рис.29. Рак щитовидної залози. Видалена пухлина і термограма шиї.

Oddsei - What are the odds of anything.