Медицина

ГРУДНА СТІНКА. ОРГАНИ ДИХАННЯ.


Рис.3. Проекція долей легень на грудні стінки. А - передню: 1 - верхня доля лівої легені; 2 - нижня доля лівої легені; 3 - верхня доля правої легені; 4 - середня доля правої легені; 5 - нижня доля правої легені. Б - задню: 1 - верхня доля правої легені; 2 - нижня доля правої легені; 3 - верхня доля лівої легені; 4 - нижня доля лівої легені. В - ліву бокову: 1 - верхня доля лівої легені; 2 - нижня доля лівої легені. Г - праву бокову: 1 - верхня доля правої легені; 2 - середня доля правої легені; 3 - нижня доля правої легені.

Oddsei - What are the odds of anything.