Медицина

ОРГАНИ ТРАВЛЕННЯ


Рис. 58. Схема одномоментної резекції нижньої третини стравоходу і кардії з езофагогастроанастомозом.
а - операційний доступ; б - рівень резекції стравоходу і шлунка; в - накладання езофагогастроанастомозу.

Oddsei - What are the odds of anything.