Медицина

ОРГАНИ ТРАВЛЕННЯ


Рис. 9. Різниця в будові стовбурів блукаючих нервів (за С.С. Юдіним)
a - вигляд стравоходу і шлунка спереду; б - вигляд ззаду.

Oddsei - What are the odds of anything.