Медицина

ОРГАНИ ТРАВЛЕННЯ


Рис. 14. Крайні форми індивідуальних відмінностей екстраорганних вен дванадцятипалої кишки з наявністю (а) і відсутністю (б) чітко виражених венозних дуг (за А.Н. Максименковим).

Oddsei - What are the odds of anything.