Медицина

ОРГАНИ ТРАВЛЕННЯ


Рис. 18. Патогенетичні механізми виразкоутворення (Ю.І. Фішзон - Рис, Є.С. Рис, 1978р., М.І. Кузін. 1987р.).

Oddsei - What are the odds of anything.