Медицина

ОРГАНИ ТРАВЛЕННЯ


Рис. 51. Пневмоперитонеум при перфорації виразки шлунка - вільний газ у черевній порожнині, серподібне просвітлення під обома куполами діафрагми.

Oddsei - What are the odds of anything.