Медицина

ОРГАНИ ТРАВЛЕННЯ


Рис. 5. Варіанти розміщення червоподібного відростка. 1. Низхідне (каудальне) положення – 40-50%; 2. Бокове (латеральне) положення – 25%; 3. Внутрішнє (медіальне) положення - 17-20%; 4. Переднє (вентральне) положення – 8-15%.

Oddsei - What are the odds of anything.