Медицина

ОРГАНИ ТРАВЛЕННЯ


Рис. 11. Положення хворого на гінекологічному кріслі.

Oddsei - What are the odds of anything.