Рис. 27. Глухий шов холедоха з дренуванням через куксу міхурової протоки (а), холедохостомія за O.В. Вишневським (б).