Рис. 15. Метод лікування гнійного панкреатиту шляхом формування ізольованого дренажного каналу:
а- місце розсічення шлунково-ободової звязки; б- фіксація шлунково-ободової звязки і великого сальнику; в- закінчений вигляд операції.