6. ЛІКУВАННЯ

 

      31. Антисептичні і дезінфекційні засоби

31.1. Галогени і галогеновмісні засоби.

31.2. Антисептики ароматичного ряду.

31.3. Засоби аліфатичного ряду.

31.4. Група барвників.

31.5. Окисники.

31.6. Похідні нітрофурану.

31.7. Детергенти.

31.8. Кислоти і луги.

31.9. Солі важких металів.