Медицина

1

1

 КАФЕДРА ФАКУЛЬТЕТСЬКОЇ ТЕРАПІЇ

З  ЕНДОКРИНОЛОГІЄЮ

 

     Кафедра факультетської терапії заснована в 1957 році на базі Тернопільської обласної лікарні.  Фундатором і першим завідувачем кафедри був докт. мед. наук,  проф.  Іван Олександрович Мельник,  який  очолював кафедру з 1957 по 1965 та з 1979 по 1989 рік. Основні  напрямки наукових інтересів - ревматологія і кардіологія, результати вивчення яких опублікував у 126 наукових працях. Підготував 8 кандидатів мед. наук. Наступником його став докт. мед. наук, проф. Михайло Григорович Масик – учень М.Д.Стражеска, послідовник методу  детального клінічного фізикального обстеження,  завідував кафедрою з 1965 по 1974 рік.  Сфера наукових інтересів -  гематологія,  кардіологія. Автор 102 наукових праць. Під його керівництвом виконано 11 кандидатських і 1 докторська  дисертація. З 1975 по 1978 рік кафедрою завідував Петро Якович Григор'єв, докт. мед. наук, професор, який сьогодні є  одним  з  провідних  гастроентерологів  Росії.  Автор більше 150 наукових праць, під його керівництвом виконано більше 20 кандидатських і докторських дисертацій.

     З 1989 року кафедру очолює випускник ТДМІ, заслужений діяч науки і техніки України, проф. Микола Іванович Швед. Головний напрямок наукової діяльності -  кардіологія,  ревматологія. Автор більше 300 друкованих праць, серед них 8 монографій, 6 винаходів і 4 патенти. Підготував 20 кандидатів і 1 доктора мед.наук. З 1998 року по 2000 рік - декан медичного факультету ТДМА. В 2000 році нагороджений почесною медаллю ім. М. Д. Стражеско.

     Кафедра факультетської терапії пишається своїми вихованцями, перш за все заслуженим діячем науки, доктором медичних наук, професором І.І.Сахарчуком, який є завідувачем кафедри терапії Київського національного медичного університету; доктором медичних наук,   професором Б.І.Рудиком, завідувача кафедри кардіології факультету  післядипломної освіти Тернопільської медакадемії; доктором медичних наук, професором Є.М.Стародубом, завідувачем кафедри терапії факультету післядипломної освіти; доктором медичних наук Р.О.Сабадишиним, директором Рівненського медичного коледжу; професором С.І.Білозецькою-Сміян, завідувачем кафедри шпитальної терапії №2. Всі ці фундатори кафедр є вихованцями кафедри факультетської терапії.

        На даний  час  окрім  завідувача на  кафедрі  працює  9 викладачів:

Пасєчко Надія Василівна – працює в академії з 1985 року: аспірант, асистент, доцент кафедри гістології, з 1997 року – доцент, професор кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб №1, хірургії та сестринської справи, декан медсестринського факультету, з 2002 року – професор кафедри факультетської терапії з ендокринологією, куратор курсу ендокринології. Захистила кандидатську і докторську дисертації з проблем структурно-функціональних змін в кишечнику при опіковій хворобі та після корекції препаратами різних фармакологічних груп. Автор більше 130 наукових публікацій, монографії „Структурні основи ентеросорбції при опіковій хворобі”, співавтор 2 підручників, 4 посібників. Під керівництвом проф. Пасєчко Н.В. захищено одну кандидатську дисертацію. Наукові інтереси: ендокринологія, гастроентерологія. Нагороджена Почесними грамотами Міністерства охорони здоров”я та Міністерства освіти України.

Франчук Марта Михайлівна - аспірант з 1972 по 1976 рік;  асистент  з 1976 року; доцент з 1983  року.  Захистила кандидатську дисертацію на  тему:  "Изменения показателей обмена углеводов,  липидов  и  нуклеиновых  кислот  у больных  сахарным диабетом в зависимости от тяжести заболевания и методов лечения". Автор 162 публікацій, типографським способом видано 3 лекції з цукрового діабету і 2 - по   патології щитовидної   залози.   Автор   і   співавтор  17 рацпропозицій.Наукові інтереси – ендокринологія.

Гребеник  Мар'ян Васильович -  асистент з 1990 року, доцент з 1996 року, відповідальний виконавець 3-х НДР кафедри. Захистив кандидатську дисертацію на тему: "Применение  водотеплолечения  в  целях  профилактики  ИБС  у лиц административно-умственного труда". Автор 145 публікацій, в т.числі двох посібників, монографій, 12 рацпропозицій, 1 патенту  на  винахід. Наукові інтереси - кардіологія, ревматологія, пульмонологія.

Зоря Алла Валентинівна працює викладачем медакадемії з 1993 р., доцент з 1999 р. Тема дисертаційної роботи: „Изменение кислородного режима организма при хронической ишемической болезни сердца, осложнённой недостаточностью кровообращения у больных пожилого возраста”. Автор більше 70 друкованих наукових робіт, 3 патентів на винахід, співавтор 2 посібників, навчального компакт-диску з гастроентерології. Керівник обласного гастроентерологічного центру, куратор студентського наукового гуртка, відповідальна за проведення студентських наукових олімпіад на кафедрі факультетської терапії з ендокринологією.

Мартинюк Лариса Петрівна - магістрант з 1995 по 1997 рік;  аспірант з 1997 по  1998  рік;  асистент  з 1998 року. Завуч кафедри з 2001 року. Дисертація на тему: "Клінічна ефективність  поліензимного препарату вобензиму та синтетичного антиоксиданту  емоксипіну  у комплексному лікуванні хворих на хронічний пієлонефрит".  Автор 46 публікацій,  із них журнальних статей - 4,  методичних рекомендацій - 1, інформаційних листів - 2,  автор 2 рацпропозицій.  Наукові  інтереси  -  ендокринологія, нефрологія.

Зелінська Світлана Іванівна - асистент  з  1990 року;  завуч кафедри - з 1997 по 2001 рік. Дисертація на тему "Секреторна функція шлунка у жінок та чоловіків різних  соматичних  типів". Автор більше 40 публікацій, підготувала навчальний    посібник з ендокринології "Лікування ожиріння". Наукові інтереси - нефрологія, ендокринологія, гастроентерологія.

Паламар Таміла Олексіївна працює асистентом з 1995 року. Тема кандидатської дисертації: „Порушення гемодинаміки та процесів перекисного окислення ліпідів у хворих на залізодефіцитну анемію”.  Автор 45 опублікованих наукових робіт, співавтор 2 посібників, навчального компакт-диску з гастроентерології. Наукові інтереси – гематологія, ревматологія,  гастроентерологія.

Гевко Олена Василівна з 1997 року працювала старшим лаборантом на кафедрі шпитальної терапії №2. З 1999 року – перейшла на посаду асистента кафедри факультетської терапії. У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію на тему „Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування флуренізиду як імуномодулювального та антихламідійного засобу у хворих на хронічний пієлонефрит”. Автор 12 наукових праць, 2 інформаційних листів.

Тофан Ірина Петрівна навчалася у клінічній ординатурі з 1999 по 2001 рр., асистент кафедри факультетської терапії з 2001 р. З 1999 року працює над кандидатською дисертацією на тему „Зміни систолічної та діастолічної функції міокарда та їх корекція у хворих на гострий інфаркт міокарда, ускладнений післяінфарктним синдромом”. Автор 17 опублікованих наукових робіт. Наукові інтереси – кардіологія, гастроентерологія.

  З часу заснування кафедри на ній працювали: Болеслав Міхельсон - доцент з 1958 по 1966 р.; Володимир Григорян - асистент з 1958 по 1959 р.; Микола Крижановський - асистент з 1959 р., доцент з 1969 по 1974 р.; Григорій Третяк - асистент з 1959 по 1965 р.; Микола Кланца -  асистент  з  1961  по 1970  р., доцент з 1988 по 1988 р.; Ольга Пархоменко – доцент з  1957 по 1968 р.; Елеонора Єгорова – асистент з 1970 по 1979 р.; Олена Кисельова - асистент з 1961 по 1966 р.; Валентин Жулкевич - асистент з 1962 по 1987 р.;      Олена Телев'як - асистент з 1966 по 1969 р.; Тадей Огоновський - асистент з 1965 по 1979 р.; Марія Кропельницька - доцент з 1967 по 1978 р.; Ярослав Галицький - асистент з 1967 по 1979 р.; Анатолій Медвідь - асистент з 1968 по 1971 р.; Юрій Цаль - асистент з 1970 по 1981 р.; Валентина Данилишина - асистент з 1972 по 1995 р.; Ігор Лобко - асистент  з 1972 р.,  доцент  з 1977 по 1982 р.; В”ячеслав Апостолюк - асистент з 1973 р., доцент з 1976 по 1987 р.;      Марія-Гелена Сосницька - асистент з 1974 по 1994 р.; Тарас Ліпніцький - доцент з 1974 по 1974 р.; Володимир Васильєв - асистент з 1974 по 1975 р.;      Петро Григорєв – завідувач кафедри з 1975 по 1977 р.; Аполінарій Любецький - асистент з 1976 по 1985 р.; Неля Лобанова - асистент з 1977 по 1996 р.;      Лідія Ніколайчук - асистент з 1978 по 1982 р.; Петро Барановський - ст.лаборант з 1979 р., асистент з 1983 по 1988 р.; Іван Ванат - асистент з 1979 року; Світлана Дем'яненко - асистент з 1984 р.; Іван Жура  - доцент з 1987 р.; Юрій Дзьордзьо - асистент з 1991  по 1992 р., головний лікар Козівського району; Василь Корнацький - асистент з 1991 по 1994 р., головний лікар Інституту кардіології АМН України; Галина Ялинська - асистент з 1994 по 1996 р.; Євген Бонченко - асистент з 1994 по 1995 р.; Сергій Данилков - асистент з 1994 по 1995 р.; Любомир Білик - асистент з 1997 по 1998 р., директор Чортківського медичного коледжу; Наталя Грималюк - кл.орд. з 1991 по 1993 р., аспірант з 1993 по 1995 р., асистент з 1995 по 1997 р.; Богдан Насалик - асистент з 1991 по 1997 р., з 2003 р. – доцент кафедри шпитальної тнрапії №2; Олег Бакалюк - асистент  з 1980 по 1995  р., доцент,  д.мед.н.  з 1996 р., професор кафедри факультетської терапії №2; Олексій Масик - асистент з 1985 по 1991 р., доцент з 1992 по 1997 р., з 2004 р. – д.мед.н.; Ігор Жулкевич - асистент з 1984 по 1997 р., з 2004 р. – д.мед.н., зав.курсом променевої діагностики, редактор журналу „Вісник наукових досліджень”; Світлана Білозецька - Сміян - асистент з 1991 по 1995 р., доцент  з 1995 по 1996 р., з 1999 р. – д.мед.н., професор, зав.кафедри шпитальної терапії № 2; Інна Гарач - асистент з 1995 по 1997 р.; Лариса Левицька  (Юрків)  -  асистент з 1995 р.; Ганна Титар - асистент з 1970 по 1997 р.; Ігор Марків – доцент з 1997 р.; Ніна Єпішина - асистент з 1982 по 1999 р.; Ольга Барна - асистент з 1997 р.; Наталія Давидович – асистент з 2002 року.

          Кафедра факультетської  терапії  традиційно  є  базовою  для грунтовного вивчення інтерністики. Основним завданням при вивченні факультетської терапії студентами IV  курсу  колектив  кафедри ставить формування у них клінічного мислення. Для вирішення цього завдання вивчення всієї патології грунтується на синдромному підході до діагностики. Значна увага приділяється формуванню навичок проведення посиндромної  диференційної  діагностики.  Акцент  при проведенні практичних занять ставиться на клінічному розборі хворих, тому більша частина його відбувається біля ліжка хворого,  а інша - в навчальних кімнатах.

     Навчально-методична робота на  кафедрі  проводиться  згідно методичних рекомендацій  провідних  кафедр факультетської терапії України та навчальної частини університету.  Для успішної навчальної  роботи  кафедра  має всі необхідні умови. Базою нашої навчальної установи є кардіологічне, гастроентерологічне та ендокринологічне відділення Тернопільської обласної клінічної лікарні. Педагогічний процес  здійснюється  також  і  в  інших відділеннях терапевтичного профілю,  в  яких  сукупно  розміщено  більше  300 лікарняних ліжок. В навчальному процесі використовуються також  допоміжні відділення лікарні: функціональної і ультразвукової діагностики, ендоскопічне та рентгенологічне відділення, клінічна, біохімічна і науково-дослідні   лабораторії.

     Для покращення  підготовки студентів до практичних занять на кафедрі видані методичні розробки для викладачів та студентів  з аудиторної та позааудиторної роботи.  Методичні розробки постійно  вдосконалюються як у методичному відношенні, так і поповнюються найновішими науковими даними. Для оптимізації процесу підготовки до занять значна частина методичних матеріалів видана друкарським способом:

     - методичні розробки для практичних занять з  факультетської терапії,

     - методичні розробки для самостійних занять з факультетської терапії,

     - методичні розробки з ендокринології,

     - методичні вказівки до написання навчальної історії хвороби,

     - методичні рекомендації з функціональної діагностики,

     - методичні рекомендації з фізіотерапії.

     Разом   із   співробітниками   кафедри   факультетської   хірургії  створено ККР для передекзаменаційного контролю студентів IV  курсу  з  метою  підготовки  до  здачі  ліцензійного   іспиту "Крок-2".  Їх логічна побудова, акцент не лише на об"ємі знань, а й на клінічному мисленні, розвиває у студентів його навики і, з іншої сторони, дає можливість стандартизувати контроль знань, на зразок найновіших світових методик. Крім того, на кафедрі завдяки наявності комп'ютерних  систем  тестування  з  окремих  розділів інтерністики є  можливим  проводити  проміжний  тестовий контроль  швидко і об"єктивно.

     Важливою формою навчання і проміжного  контролю знань студентів  є  підсумкові  заняття  з  усіх  розділів програми та написання і захист  навчальної  історії  хвороби.  Оцінки  з  цих розділів   роботи   враховуються  при кінцевому екземенаційному контролі знань студентів. Підсумком  реалізації  студентом  мети навчання  на  кафедрі  є  написання навчальної історії хвороби,  при захисті якої оцінюється вміння щодо загальноклінічного обстеження хворого, раціонального   проведення  параклінічних  досліджень, диференційної діагностики, формулювання розгорнутого  клінічного діагнозу та обгрунтування належного лікування.

     На кафедрі розроблена  стандартизована схема проведення іспиту. Він  складається з 4 розділів. До оцінки знань  студентів  залучені  професори і  доценти  кафедри,  які екзаменують певні розділи, після чого виставляється рейтингова оцінка. Така методика дає можливість значно об"єктивізувати  і стандартизувати кінцеву оцінку знань студентів.

     Новим у навчальному процесі є викладання терапії та ендокринології на іноземних мовах в окремих групах іноземних та українських студентів. Це дає  можливість  ширше  залучати  для  підготовки  до  занять іноземну  літературу,  стимулює освоєння студентами інформаційних комп"ютерних систем (Internet),  вдосконалює  навики  володіння студентами англійською мовою, відкриває перспективи у майбутньому для нострифікації їхніх дипломів, пришвидшення входження ТДМУ в Болонську угоду.

     На кафедрі постійно присутня творча атмосфера, характерною є наступність поколінь у терапевтичній школі, передавання досвіду і традицій. В цьому  напрямку  слід зазначити проведення показових занять доцентами, коли старші колеги діляться своїм досвідом і  педагогічним талантом з молодими,  і відкриті заняття молодих викладачів з наступним детальним розбором на методичних нарадах, де проводиться аналіз допущених помилок,  висловлюються побажання і рекомендації щодо вдосконалення проведення практичних занять.

        Особливої уваги заслуговують традиційні для кафедри клінічні лекції з демонстрацією і клінічним  розбором  хворого,  що  також сприяє набуттю  клінічного мислення,  підвищує практичну цінність лекційного матеріалу. В останні роки з метою покращення сприйняття і засвоєння лекційного матеріалу всі лекції читаються із застосуванням мультимедійного проектора. Співробітниками кафедри видано 2 навчальних компакт-диски.

     При кафедрі постійно працює студентський науковий гурток,  в якому на  засадах  індивідуальних занять щорічно займається 25-40 студентів. Основні  напрямки діяльності - засвоєння сучасних методів діагностики (ультразвукове,  реографічне і полярографічне дослідження, електрокардіографія) та фізіотерапевтичних і нетрадиційних методик лікування.  За  результатами  останніх наукових розробок опубліковано 25 студентських робіт, 6 раціоналізаторських пропозицій,  отримано 8 дипломів I-III ступенів, в тому числі на міжнародних студентських форумах (Франція,  Туреччина, Білорусія). Колектив кафедри притримується тієї думки,  що термін "студентська" наука дещо формальний, оскільки наукова робота може бути лише справжньою або вона відсутня взагалі. Тому студенти-гуртківці залучаються до серйозних наукових досліджень,  в тому числі - виконання планової наукової тематики кафедри.  Студенти,  які успішно поєднують навчання з роботою у студентських наукових гуртках,  після закінчення академії одержують  рекомендації на наукову працю. За останні 5 років 7 колишніх гуртківців захистили кандидатські дисертації і стали викладачами.

     Традиційним для  кафедри стало проведення студентських олімпіад з факультетської терапії. Вони проходять у 2 тури,  причому на першому етапі залучені всі студенти курсу. Олімпіади дозволяють виявляти найбільш обдарованих студентів,  розробляється програма їх поглибленої підготовки з предмету,  яка вносить відповідність між інтелектуальними можливостями і запитами  студента  і  рівнем  їх опанування терапією.

     Традиційні напрямки  наукових  розробок співробітників кафедри -  кардіологія, ендокринологія, гастроентерологія та ревматологія, зокрема проблеми серцевої  недостатності, кардіогенного шоку, деформуючого артрозу, остеопорозу, виразкової хвороби,  цукрового діабету, тиреоїдної патології.

     За період наукових досліджень в галузі ревматології (1989-1998) сформована своя школа ревматологів, (в т.ч. 3 професори, 7 канд.наук). Результатом наукових досліджень стало видання 3 монографій:  "Кардиогенный шок. Клинические и патофизиологические аспекты" 1993; "Избранные вопросы ревматологии" 1994, у 2 томах; "Клиническая фармакология и фармакотерапия в ревматологии" 1995; підручник "Довідник фельдшера" 1997, 2т.; підручник „Медсестринство в терапії”, 2004. Отримано 9 авторських свідоцтв на винаходи та 6 патентів. Актуальність розроблюваної кафедрою наукової тематики, вклад співробітників в розвиток даної проблеми засвідчило проведення на базі кафедри I-го Конгресу ревматологів України (1993), двох Всеукраїнських науково-практичних конференцій (2002, 2004 р.р.)

     Науковий потенціал  колективу  кафедри  реалізується  шляхом виконання планових наукових робіт, публікацій, статей в медичних журналах, систематичною  участю  викладачів  у  щорічних наукових конференціях академії, регіональних, республіканських, міжнародних наукових    конференціях та з'їздах, а також впровадженням результатів наукових досліджень у практичну охорону здоров'я області і України.

     Творчий доробок  кафедри  включає  більше  1000  публікацій, сотні впроваджень і раціоналізаторських пропозицій, 16 авторських свідоцтв на винаходи, 12 патентів, 14 монографій.

     Наукові теми, які розробляють працівники кафедри, актуальні у вирішенні  медичних проблем сьогодення: вивчення причин виникнення, механізмів   розвитку та пошук новітніх методик лікування захворювань серця, суглобів, нирок, щитовидної залози, патології шлунково-кишкового тракту, тощо.

Наукові доробки співробітників кафедри стали вагомим внеском в лікувально-консультативну роботу базових відділень.  Лікувальною базою кафедри є 3 відділення обласної лікарні - кардіологічне (70 ліжок), гастроентерологічне (60  ліжок), ендокринологічне (50 ліжок).      Щорічно завідувачем кафедри, професором і доцентами в плановому і ургентому порядку консультується більше  1500  пацієнтів  в обласній поліклініці та лікувальних закладах міста і області.      На кафедрі обладнано 2 кабінети функціональної діагностики, де проводяться ЕКГ, ЕхоКГ,  реографічні  та  полярографічні дослідження.

  У базових відділеннях обласної клінічної лікарні і центральних районних лікарнях впроваджено більше 50 нових методів діагностики і лікування. Зокрема, широко використовуються антиоксиданти та імуномодулятори в  ендокринологічній практиці і при захворюваннях опорно-рухового апарату, блокатори ангіотензинперетворювального ферменту - при артеріальних гіпертензіях і серцевій недостатності, крезацин - в лікуванні шлунка та 12 - палої кишки.

     Професорсько-викладацький кафедри склад надає планову і ургентно-консультативну допомогу   населенню   міста і області; організовує   і   проводить   науково-практичні  і клініко-морфологічні конференції для лікарів обласної лікарні та лікарів області.      Суттєву допомогу практичній медицині дають опубліковані працівниками кафедри методичні рекомендації. Лише за останні роки підготовлено такі розробки - "Застосування ІАПФ при цукровому діабеті з серцево-судинною  патологією",  "Лікування артеріальної  гіпертензії  у  вагітних", „Ревматизм, вади серця і вагітність”, „Ендокринна патологія і вагітність”, „Клінічна інтерпретація електрокардіограми і ехокардіограми”, „Системна ензимотерапія в ревматології”, „Діагностика та лікування хронічного пієлонефриту” тощо.  Не  втратили  свого значення інші  методичні  розробки,  випущені  і протягом  останніх декількох  років  -  з  діагностики  і  невідкладної  допомоги в ендокринології, ЕКГ-діагностиці і лікуванню аритмій, з ведення вагітних, які хворіють на ревматизм із вадами серця.

     В цілому  кафедра  факультетської терапії  як за кадровим складом, так і за результатами наукової  навчально-методичної та лікувальної  роботи посідає провідне місце серед клінічних кафедр університету. За вагомі досягнення у лікувальній роботі у 2001-2002 навчальних роках кафедра нагороджена дипломом І ступеня. Оптимальна організація праці, чітка система навчання і виховання  дають  змогу  готувати  добрих  фахівців і національно свідомих будівників незалежної, демократичної України.

 

Oddsei - What are the odds of anything.