ХОЛЕЦИСТЕКТОМIЯ ВIД ШИЙКИМал. 2.123. Жовчний мiхур захоплений вiкончатим затискувачем. Розтинання серозної оболонки печiнково-дванадцятипалої зв'язки справа, нижче шийки жовчного мiхура.


Мал. 2.124. Перерiзання мiхурової протоки мiж затискувачами.


Мал. 2.125. Перев'язка кукси мiхурової протоки.


Мал. 2.126. Перерiзання i перев'язування мiхурової артерiї.


Мал. 2.127. Субсерозне видiлення жовчного мiхура.


Мал. 2.128. Перитонiзацiя печiнкового ложа жовчного мiхура.


Можливi ускладнення при операцiях на жовчному мiхурi i жовчних протоках