СПЛЕНЕКТОМIЯМал. 2.175. Перерiзання селезiнково-дiа фрагмальної зв'язки.


Мал. 2.176. Перетискування селезiнкової нiжки затискачем в одному блоцi.


Мал. 2.177. Перерiзання мiж затиска чами з подальшою перев'язкою селезiнкової артерiї.


Мал. 2.178. Перерiзання мiж затискачами з подальшою перев'язкою селезiнкової вени.


Можливi ускладнення при спленектомiї