РЕЗЕКЦIЯ ТОНКОЇ КИШКИМал. 2.200. Мобiлiзацiя тонкої кишки бiля її стiнки.


Мал. 2.201. Клиноподiбне скелетування тонкої кишки при злоякiснiй пухлинi.


Мал. 2.202. Проколювання брижi з наступним перетискуванням судин двома затискувачами.


Мал. 2.203. Лiгування судин пiсля розрiзання брижi мiж затискувачами.


Мал. 2.204. Резекцiя кишки мiж двома затискувачами.


Мал. 2.205. Формування анастомозу "кiнець у кiнець". Накладенi шви-тримачi, початок заднього ряду серозно-серо зних швiв.


Мал. 2.206. Заднiй ряд вузлових серо-серозних швiв в завершеному виглядi.


Мал. 2.207. Накладання заднього ряду вузлових швiв через усi стiнки.


Мал. 2.208. Заднiй ряд вузлових швiв у закiнченому виглядi.


Мал. 2.209. Накладання переднього ряду швiв через усi стiнки.


Мал. 2.210. Накладання переднього ряду серо-серозних вузлових швiв.


Мал. 2.211. Закриття отвору брижi вузловими швами.


Мал. 2.212. Анастомоз "кiнець у кiнець" у завершеному виглядi.


Мал. 2.213. Анастомоз "бiк у бiк" у завершеному виглядi.


Мал. 2.214. Сформований анастомоз "кiнець у бiк".


Можливi ускладнення при резекцiї тонкої кишки