ПУНКЦIЯ ПЕРИКАРДАМал. 1.49. Положення хворого при пункцiї перикарда: 1) типове мiсце для введення голки).


Мал. 1.50. Точки для пункцiї перикарда: 1) Ларрея; 2) Марфана; 3) Пiрогова; 4) Делорма-Маньона; 5) Войнича-Сяноженського; 6) Шапошникова.


Мал. 1.51. Проекцiя типових точок для пункцiї перикарда: 1) Марфана — пiд мечевидним вiдростком; 2) Пирогова — в IV мiжребер'ї злiва вiд грудини.


Мал. 1.52. Пункцiя перикарда (сагiтальна площина): 1) шкiра; 2) o3dxj3pm` клiтковина; 3) грудина; 4) дiафрагма; 5) перикард; 6) серце.


Можливi ускладнення при пункцiї перикарда