АОРТО-АРТЕРIОГРАФIЯМал. 1.68. Розрiз шкiри на фонi мiсцевого знечулення в проекцiї стегнової артерiї.


Мал. 1.69. Пункцiя стегнової артерiї спецiальною голкою з подальшим проведенням через неї провiдника.


Мал. 1.70. Введення катетера в артерiю по провiднику.


Мал. 1.71. Введення контрасної речовини в судинне русло через катетер, пiдключений до автоматичного шприца.


Можливi ускладнення при виконаннi аорто-артерiографiї