ТРОМБЕКТОМIЯ IЗ МАГIСТРАЛЬНИХ АРТЕРIЙМал. 1.109. Типовi доступи при операцiях з приводу гострої непрохiдностi артерiй.


Мал. 1.110. Тiбiомедiальний доступ до пiдколiнної артерiї.


Мал. 1.111. Доступ до променевої артерiї.


Мал. 1.112. Доступ в лiктьовiй ямцi до плечової, лiктьової i променевої артерiї.


Мал. 1.113. Доступ до лiктьової i променевої артерiї.


Мал. 1.114. Доступ до плечової артерiї.


Мал. 1.115. Доступ до пахвової артерiї.


Мал. 1.116. Доступ до стегнової артерiї.


Мал. 1.117. Доступ до пiдключичної артерiї.

Методи видалення емболаМал. 1.118. Видалення ембола стуменем кровi.


Мал. 1.119. Видалення ембола пiнцетом.


Мал. 1.120. Видалення ембола методом "видоювання".Мал. 1.121. Видалення ембола вакуум-вiдсмоктуванням.


Мал. 1.122. Видалення ембола за допомогою зонда Фогартi.


Можливi ускладнення при виконаннi манiпуляцiї