Рис. 2.1.5. Типи дефектів міжпередсердної перегородки (схема): 
1 — центральний; 
2 — дефект венозного синуса; 
3 — дефект у нижній порожнинній вені;
4 — первинний;
5 — коронарний синус;
6 — тристулковий клапан.