Рис. 2.1.17. Пластика мітрального клапана за допомогою кільця Карпентьє.