А   Б 


Рис. 2.1.25. Ексудативний перикардит:

А — до лікування;
Б — після пункції порожнини перикарда.