Рис. 2.1.3. Схема розташування дефектів міжшлуночкової перегородки: 
1 — в приточному відділі; 
2 — в трабекулярному; 
3 — в інфундибулярному;
4 — в мембранованій частині.