А   Б  

Рис. 1.3.16. Позадугрудинна пластика стравоходу товстою кишкою (контрастні езофагорентгенограми):

А — пряма проекція;
Б — бокова проекція.