А  
Рис. 1.3.6. А, Б. Ахалазія стравоходу ІІІ ступеня. Контрастні езофагорентгенограми (пряма проекція).