Стовбурова ваготомiя

Мал. 335. Виведення i взяття на трималки стовбурiв правого i лiвого блукаючих нервiв.  
Мал. 336. Резекцiя стовбура лiвого блу каючого нерва.  
Мал. 337. Резекцiя стовбура правого блукаючого нерва.